Dane firmy

Contact.pl sp. z o.o.

ul. Przylesie 32

05-110 Jabłonna

email: biuro@ccontact.pl

NIP: 5361913500   REGON: 146638324

KRS: 458606 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 533 000,00 zł w całości wpłacony

Biuro operacyjne I:

96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Władysława Stanisława Reymonta 16B

 

Biuro operacyjne II:

22-100 Chełm

ul. Okszowska 41

Prezes Zarządu

Monika Trąbińska

 

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Szmorliński

 

Członek Zarządu

Paweł Bublewicz